Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska świeże z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 59 lat, a przeciętna zasobność wynosi 245 m sześc./ha.

Udział siedlisk leśnych
36,60% - las mieszany świeży
35,57% - bór mieszany świeży
8,48% - las mieszany wilgotny
7,72% - las wilgotny
4,83% - las świeży
3,18% - bór mieszany wilgotny
1,95% - bór świeży
0,80% - las łęgowy
0,58% - ols
0,28% - ols jesionowy
0,01% - bór mieszany bagienny

 drzewostan sosnowy fot. J. Liszczyk

Udział gatunków lasotwórczych
67,56% - sosna
10,96% dąb
6,21% olsza
5,74% brzoza
2,59% buk
2,18% modrzew
1,67% świerk
1,36% jesion
pozostałe do 1,0%

Udział drzewostanów w klasach wieku
Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).
15% - I klasa
24% - II klasa
24% - III klasa
14% - IV klasa
10% - V klasa
4% - VI klasa
2% - VII klasa
1% - VIII klasa
3% - KO – klasa odnowienia
3% - KDO – klasa do odnowienia

KDO obr. Grochowo fot. J. Liszczyk


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Ogólnopolski Piknik Leśny w Spale

Ogólnopolski Piknik Leśny w Spale

Ogólnopolski Piknik Leśny został zorganizowany przez Lasy Państwowe. Jako jedyne Nadleśnictwo z Dolnego Śląska reprezentowaliśmy nasz piękny zawód Leśnika

Nadleśnictwo Oleśnica Śląska reprezentowało RDLP we Wrocławiu na Ogólnopolskim Pikniku Leśnym z okazji Dnia Dziecka zorganizowanym przez Lasy Państwowe na terenie Centralnego Ośrodka Sportu w Spale.

Spotkanie wielu leśnych edukatorów było wspaniałą okazją dla dzieci i młodzieży, aby bawiąc się zdobywać wiedzę nt. przyrody, lasu i pracy leśnika. Nie zabrakło też wymiany doświadczeń oraz podpatrywania ofert edukacyjnych innych nadleśnictw. Dyrektor Generalny LP odwiedził nasze stoisko, które przygotowaliśmy pod hasłem „Drzewa, drewno i praca leśnika”.