Wydawca treści Wydawca treści

Lasy prywatne

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej.

W ramach zawartych porozumień Nadleśnictwo:

a.    kontroluje wykonanie decyzji określających zadania właścicieli,
b.    nadzoruje wykonanie zapisów uproszczonych planów urządzenia lasów,
c.    cechuje drewno pozyskane w lasach nadzorowanych i wystawia właścicielom świadectwo legalności pozyskania drewna,
d.    opiniuje wnioski właścicieli lasów o wydanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z UPUL lub decyzją,
e.    dokonuje lustracji drzewostanów oraz ocenia stan zdrowotny i sanitarny lasu,
f.    ocenia prowadzenie gospodarki leśnej przez właścicieli,
g.    uczestniczy w sporządzaniu uproszczonych planów urządzenia lasów, opiniując ich projekty,
h.    pełni funkcję doradczą.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Nabycie gruntów leśnych i nieleśnych przez nadleśnictwo

Nabycie gruntów leśnych i nieleśnych przez nadleśnictwo

Nadleśnictwo Oleśnica Śląska informuje, że jest zainteresowane nabyciem gruntów leśnych oraz gruntów nieleśnych przeznaczonych do zalesienia w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Wymogi:

 

- przyleganie do gruntów pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Oleśnica Śląska,

- uregulowany stan prawny,

- brak sporów granicznych.

 

Więcej informacji uzyskają Państwo pod nr. tel.  530 707 098

lub drogą mailową olesnica@wroclaw.lasy.gov.pl