Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Oleśnica Śląska
Nadleśnictwo Oleśnica Śląska
071/314-00-01

Nadleśnictwo Oleśnica Śląska
ul. Spacerowa 3
56-400 Oleśnica 

 

Numer konta bankowego

PKO BP 14 1020 5297 0000 1102 0000 3160

Nadleśniczy
Adam Płaksej
512007947
Zastępca Nadleśniczego ds.Zagospodarowania Lasu
mgr inż. Andrzej Białek
663 866 065
Zastępca Nadleśniczego ds. Użytkowania Lasu
inż. Henryk Bössler
609 482 693
Główny Księgowy
mgr Patrycja Zamojcin
609 021 938

Dział Gospodarki Leśnej

Karol Maciejczyk
Spec. SL ds Użytkowania Lasu
Tel.: 609 482 683
Jarosław Jaszczak
Spec. SL
Tel.: 661 300 821
Agnieszka Gurboda
Starszy Spec. SL ds Stanu Posiadania
Tel.: 663 860 866
Jadwiga Łoza
Spec. SL ds Nasiennictwa i Szkółkarstwa
Tel.: 663 860 850
Piotr Gorzelak
Starszy Spec. SL
Tel.: 663 866 061
Hubert Śmietana
Spec. SL ds. ochrony lasu.
Tel.: 609 021 932

Inżynier Nadzoru

Mariusz Zieliński
p.o. Inżynier Nadzoru
Tel.: 669 866 063
Łukasz Janik
Inżynier Nadzoru
Tel.: 609482681
Benedykt Kiebus
Inżynier Nadzoru
Tel.: 663 866 072

Posterunek Straży Leśnej

Jan Drozdowski
Komendant
Tel.: 609021934
Jerzy Cichosz
Strażnik
Tel.: 693903463

Spec. ds. Pracowniczych

Elżbieta Kaczmarek
Spec. ds. Pracowniczych
Tel.: 663860500

Dział Finansowo - Księgowy

Agnieszka Murawska
Specjalista ds. Płac
Tel.: 570038107
Elżbieta Radoń
Specjalista ds. Płac
Tel.: 570311358
Urszula Nowojska
Księgowa
Tel.: 663860885
Barbara Bieńko
Księgowa
Tel.: 314-00-01 wew. 615
Malwina Sroka
Księgowa
Tel.: 570593105
Anna Herbut
Księgowa
Tel.: 609021930

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Piotr Nowojski
Sekretarz
Tel.: 609021936
Mariusz Telka
Spec. ds budowlanych
Tel.: 663864995
Anna Szostak
Spec. ds administracji
Tel.: 697913390
Monika Pękalska
Spec. ds administracji
Tel.: 530872990
Jan Kaczmarek
Spec. ds administracji
Tel.: 609482680
Mateusz Dumin
Referent ds informatycznych
Tel.: 663866068