Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Oleśnica Śląska
Nadleśnictwo Oleśnica Śląska
+48 71 314 00 01

ePUAP /pgl_lp_1309/SkrytkaESP

 

Nadleśnictwo Oleśnica Śląska
ul. Spacerowa 6
56-400 Oleśnica 


POŻARY LASU - Punkt Alarmowo Dyspozycyjny: 663 860 558
 

Numer konta bankowego

PKO BP  14 1020 5297 0000 1102 0000 3160

Bank Spółdzielczy w Oleśnicy  12 9584 0008 2001 0000 0811 0001

Nadleśniczy
Dr inż. Piotr Gorzelak
530 707 098
Zastępca Nadleśniczego ds. Gospodarki Leśnej
mgr inż. Andrzej Białek
530 707 098
Zastępca Nadleśniczego ds. Udostępniania Lasu
Łukasz Janik
530 707 098
Główny Księgowy
mgr Patrycja Zamojcin
530 707 098

Dział Gospodarki Leśnej

Piotr Taciak
Specjalista SL ds. Użytkowania Lasu
Tel.: 530 188 672
Jarosław Jaszczak
Specjalista SL ds. Marketingu i Sprzedaży Drewna
Tel.: 661 300 821
Piotr Stąpór
Referent ds. Gospodarki Leśnej
Tel.: 574 407 383
Weronika Tyczka
Specjalista SL ds. Społecznych Funkcji Lasu / Rzecznik Prasowy
Tel.: 507 435 664
Adriana Jaszczak
Specjalista SL ds. Zarządzania Zasobami Leśnymi
Tel.: 570 410 943
Marta Grusza
Specjalista SL ds. Ochrony Lasu
Tel.: 570 576 709
Roman Ciuryk
Stażysta
Karolina Stąpór
Stażystka
Jakub Miroś
Stażysta

Inżynier Nadzoru

Mariusz Zieliński
Inżynier Nadzoru
Tel.: 663 866 063
Adam Podczaszyński
Inżynier Nadzoru
Tel.: 663 864 993

Straż Leśna

Jerzy Cichosz
Komendant Straży Leśnej
Tel.: 693 903 463
Igor Maciejczyk
Strażnik Leśny
Tel.: 663 866 070

Dział Kadr

Agnieszka Murawska
Specjalista ds. Pracowniczych
Tel.: 570 038 107

Dział Finansowo - Księgowy

Agnieszka Lisicka-Szypa
Księgowa
Tel.: 570 311 358
Małgorzata Kozak
Księgowa
Tel.: 530 736 903
Anna Herbut
Księgowa
Tel.: 609 021 930
Anna Dżugaj
Księgowa
Tel.: 663 860 500
Bożena Głaz
Księgowa
Tel.: 663 860 885
Wioletta Reliszka
Księgowa
Tel.: 536 392 404

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Agnieszka Gurboda
Sekretarz
Tel.: 663 860 866
Anna Szostak
Specjalista ds. Administracji
Tel.: 697 913 390
Natalia Wardak
Referent ds. Obsługi Sekretariatu i Zarządzania Dokumentacją
Tel.: 530 707 098
Paulina Kozłowska
Specjalista ds. Koordynacji Projektów Środowiskowych i Zamówień Publicznych
Tel.: 570 593 105
Mateusz Dumin
Referent ds. Informatyki i Łączności
Tel.: 663 866 068
Sebastian Zając
Specjalista ds. Administracji i Transportu
Tel.: 574 593 826
Albert Kubicki
Specjalista ds. Administrowania siecią komputerową
Tel.: 570 598 530
Ewa Bera
Specjalista ds. Inwestycji i Remontów
Tel.: 530 895 908

Punkt Alarmowo Dyspozycyjny - PPOŻ

Dyżury prowadzone są od marca do października w dni, w których występuje zagrożenie pożarowe.
Dyspozytor PAD
Tel.: 663 860 558