Leśnictwa Leśnictwa

01 Budczyce

leśniczy - Grzegorz Harc podleśniczy - Beata Choła
kancelaria - 71 387 30 55; leśniczy - 663 865 009; podleśniczy - 574 593 826

Budczyce 13
55-106 Zawonia

02 Grochowo

leśniczy - Tomasz Hippner; podleśniczy - Ewa Kielczyk;
kancelaria - 71 387 30 52; leśniczy - 605 314 428; podleśniczy - 663 865 007

Grochowo 9
55-106 Zawonia

03 Zalesie

leśniczy - Krzysztof Lewicki; podleśniczy- Damian Bachor
kancelaria - 71 387 30 51; leśniczy - 605 314 425; podleśniczy - 663 866 062;

Złotówek 4
55-106 Zawonia

04 Zamek Myśliwski

leśniczy - Marcin Herbut podleśniczy- Patryk Moras
kancelaria - 71 314 00 39; leśniczy - 609 482 687; podleśniczy- 733 132 531

Łuczyna 200
56-410 Dobroszyce

05 Bartków

leśniczy - Adam Podczaszyński
kancelaria - 71 314 00 13;leśniczy - 663 864 993;

Bartków 10
56-410 Dobroszyce

 

06 Maleszów

leśniczy Krzysztof Onyśko podleśniczy - Aleksandra Wyka
kancelaria - 71 314 00 22; leśniczy - 663 864 997; podleśniczy - 530 786 443

Malerzów 29
56-410 Dobroszyce

07 Strzelce

leśniczy - Paweł Furgał; instruktor techniczny - Marta Porębska
kancelaria - 71 314 00 12; leśniczy - 605 314 422; instruktor techniczny - 530 172 842

Kolonia Strzelce 72
56-410 Dobroszyce

08 Miodary

leśniczy - Grzegorz Pyrkowski podleśniczy - Piotr Korzenowski
kancelaria - 71 314 00 11; leśniczy - 609 021 935; podleśniczy - 663 866 069

Miodary 3A
56-410 Dobroszyce

09 Sosnówka

leśniczy - Sylwester Chirowski podleśniczy - Marta Grusza
kancelaria - 71 314 00 11; leśniczy - 663 866 064; podleśniczy - 570 576 709

Miodary 3A
56-410 Dobroszyce

10 Dąbrowa

leśniczy - Ryszard Pruski instruktor techniczny - Justyna Krowicka
kancelaria - 71 314 00 30; leśniczy - 605 314 429; instruktor techniczny - 609 482 682

Dąbrowa 56
56-416 Twardogóra

11 Sokołowice

p.o leśniczy - Adrian Belka podleśniczy - Bernard Piotrowski
kancelaria - 71 314 00 26; p.o leśniczy - 609 482 623; podleśniczy - 530 188 672

Sokołowice 107
56-400 Oleśnica

12 Ligota Polska

leśniczy - Tomasz Stempiń podleśniczy - Krzysztof Kaczmarek
kancelaria - 71 314 00 26; leśniczy - 663 866 071; instr. techniczny - 609 482 698

Sokołowice 104A
56-400 Oleśnica

13 Ostrowina

leśniczy - Leszek Froniewski podleśniczy - Dawid Puk
kancelaria - 71 314 00 24; leśniczy - 663 865 006; podleśniczy - 663 860 530

Ostrowina 8
56-400 Oleśnica

14 Drożęcin

leśniczy - Adam Sługocki podleśniczy - Jan Palat
kancelaria - 71 314 00 36; leśniczy - 609 482 684; podleśniczy - 663 865 008

Będzin 4
56-416 Twardogóra

15 Goszcz

leśniczy - Ryszard Pietrzak podleśniczy - Jacek Krzyżanowski
leśniczy - 663 864 996; podleśniczy 663 866 067

Moszyce 17
56-416 Twardogóra

16 Twardogóra

leśniczy - Mariusz Zieliński; podleśniczy - Daniel Pietrzak
leśniczy - 663 866 063; podleśniczy - 791 866 072

Moszyce 17
56-416 Twardogóra

17 Gola Wielka

leśniczy - Tomasz Taciak podleśniczy - Adrian Trzciński
leśniczy - 609 482 695; podleśniczy - 605 314 426

Moszyce 17
56-416 Twardogóra

18 Chełstów

leśniczy - Jarosław Antoniewicz podleśniczy - Andrzej Choiński
kancelaria - 71 314 00 32; leśniczy - 609 482 676; podleśniczy - 609 482 697

Chełstów 51
56-416 Twardogóra

19 Zbytowa

leśniczy - Czesław Wiśniewski podleśniczy - Tomasz Kaliński
kancelaria - 71 314 00 19; leśniczy - 609 482 694; podleśniczy - 663 864 994

Zbytowa 72
56-420 Bierutów

20 Kątna

leśniczy - Tomasz Polak podleśniczy - Sylwia Sobczak
leśniczy - 609 482 678; podleśniczy - 537 938 432

Kątna 17d
55-093 Kiełczów

21 Nieciszów

leśniczy - Robert Drozdowski podleśniczy - Arkadiusz Karpiel
kancelaria - 71 314 00 15; leśniczy - 609 482 689; podleśniczy - 609 482 696

ul. Bema 13
56-400 Oleśnica

22 Szczodre

leśniczy - Antoni Bujwid podleśniczy - Igor Maciejczyk
kancelaria - 71 371 80 61; leśniczy - 663 864 992; podleśniczy - 663 866 070

Szczodre
ul. Leśna 4
55-095 Mirków

24 Szkółka Zespolona Grochowo

leśniczy - Włodzimierz Choła
kancelaria - 71 387 30 53; leśniczy 609 482 679

Grochowa 54
55-106 Zawonia