Web Content Display Web Content Display

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczenie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów

Opis Projektu na stronie CKPŚ

http://www.ckps.lasy.gov.pl/media/ckps/Flipbook_PPOZ_PL/

 

Nazwa projektu:  „ Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczenie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"

Planowany okres realizacji: 2016 – 2019 r.

Beneficjent:  Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowania strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszanie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach  zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.

Cele uzupełniające:

  • Rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych
  • Szybsze i bardziej precyzyjne określanie miejsca pożaru
  • Dokładniejsze prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych
  • Skrócenie czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru

W Nadleśnictwie Oleśnica Śl. uzyskane dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

  • Sprzęt do lokalizacji pożarów na dostrzegalniach w leśnictwach Zamek Myśl. Strzelce, Chełstów
  • Doposażenie PAD – u Nadleśnictwa

Wartość  projektu w skali całego PGL LP:

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 43 096 737,50 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 30 000 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 25 500 000,00 zł

Web Content Display Web Content Display