Asset Publisher Asset Publisher

Informacja o zamiarze zamiany gruntów

Informacja o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości.

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (pismo DGLP z dnia 12 grudnia 2012 r., znak spr.: ZS-D-2141-11-2/12), dotyczącymi zamian dokonywanych na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1356), Nadleśnictwo Oleśnica Śląska informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości. Zgoda na dokonanie zamiany została wydana w dniu 10.01.2024 r. przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu (znak spr.: ZL.2261.10.2023).
 
Szczegółowe informacje dot. zamiany znajdują się w załącznikach: