Pasieka na gruntach leśnych

Zgodnie z ustawą o lasach z dnia 28 września 1991 roku, pasieki mogą być nieodpłatnie lokalizowane w lasach stanowiących własność Skarbu Państwa. Należy jednak uzgodnić ich lokalizację z zarządcą lasu i spisać umowę użyczenia powierzchni leśnej. Poniżej znajdą Państwo wzór podania, który należy wypełnić i uzgodnić z leśniczym właściwym terenowo dla miejsca ustawienia pasieki, a następnie przesłać do siedziby Nadleśnictwa.