Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

headquarters Nadleśnictwo Oleśnica Śląska
Nadleśnictwo Oleśnica Śląska
530 707 098, +48 71 314 00 01

ePUAP /pgl_lp_1309/SkrytkaESP

 

Nadleśnictwo Oleśnica Śląska
ul. Spacerowa 6
56-400 Oleśnica 


POŻARY LASU - Punkt Alarmowo Dyspozycyjny: 663 860 558
 

Numer konta bankowego

PKO BP 14 1020 5297 0000 1102 0000 3160

p.o. Nadleśniczy
mgr inż. Paweł Górski
530 707 098
Zastępca Nadleśniczego ds. Gospodarki Leśnej
mgr inż. Andrzej Białek
530 707 098
Zastępca Nadleśniczego ds. Udostępniania Lasu
Dr inż. Piotr Gorzelak
530 707 098
Główny Księgowy
mgr Patrycja Zamojcin
530 707 098

Dział Gospodarki Leśnej

Piotr Taciak
Specjalista SL ds. Użytkowania Lasu
phone-abbreviation: 530 188 672
Jarosław Jaszczak
Specjalista SL ds. Marketingu i Sprzedaży Drewna
phone-abbreviation: 661 300 821
Piotr Stąpór
Referent ds. Gospodarki Leśnej
phone-abbreviation: 574 407 383
Weronika Tyczka
Specjalista SL ds. Społecznych Funkcji Lasu / Rzecznik Prasowy
phone-abbreviation: 507 435 664
Adriana Jaszczak
Specjalista SL ds. Zarządzania Zasobami Leśnymi
phone-abbreviation: 570 410 943
Marta Grusza
Specjalisty SL ds. Ochrony Lasu
phone-abbreviation: 570 576 709
Barbara Górska
Starszy Specjalista SL ds. Stanu Posiadania
phone-abbreviation: 669 990 696

Inżynier Nadzoru

Łukasz Janik
Inżynier Nadzoru
phone-abbreviation: 609 482 681
Mariusz Zieliński
Inżynier Nadzoru
phone-abbreviation: 663 866 063

Straż Leśna

Jerzy Cichosz
Komendant Straży Leśnej
phone-abbreviation: 693 903 463
Igor Maciejczyk
Strażnik Leśny
phone-abbreviation: 663 866 070

Dział Kadr

Agnieszka Murawska
Specjalista ds. Pracowniczych
phone-abbreviation: 570 038 107

Dział Finansowo - Księgowy

Elżbieta Radoń
Specjalista ds. Płac
phone-abbreviation: 570 311 358
Małgorzata Kozak
Księgowa
phone-abbreviation: 530 736 903
Anna Herbut
Księgowa
phone-abbreviation: 609 021 930
Anna Dżugaj
Księgowa
phone-abbreviation: 663 860 500
Bożena Głaz
Księgowa
Wioletta Reliszka
Księgowa

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Agnieszka Gurboda
Sekretarz
phone-abbreviation: 663 860 866
Anna Szostak
Specjalista ds. Administracji
phone-abbreviation: 697 913 390
Natalia Wardak
Referent ds. Obsługi Sekretariatu i Zarządzania Dokumentacją
phone-abbreviation: 530 707 098
Monika Pękalska
Specjalista ds. Zarządzania Składnikami Majątku
phone-abbreviation: 530 872 990
Paulina Kozłowska
Specjalista ds. Koordynacji Projektów Środowiskowych i Zamówień Publicznych
phone-abbreviation: 570 593 105
Mateusz Dumin
Referent ds. Informatyki i Łączności
phone-abbreviation: 663 866 068
Sebastian Zając
Specjalista ds. Administracji i Transportu
phone-abbreviation: 574 593 826
Paweł Dudek
Specjalista ds. Inwestycji i Remontów
phone-abbreviation: 530 895 908
Albert Kubicki
Specjalista ds. Administrowania siecią komputerową
phone-abbreviation: 570 598 530

Punkt Alarmowo Dyspozycyjny - PPOŻ

Dyżury prowadzone są od marca do października w dni, w których występuje zagrożenie pożarowe.
Dyspozytor PAD
phone-abbreviation: 663 860 558