Wydawca treści Wydawca treści

Lasy prywatne

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej.

W ramach zawartych porozumień Nadleśnictwo:

a.    kontroluje wykonanie decyzji określających zadania właścicieli,
b.    nadzoruje wykonanie zapisów uproszczonych planów urządzenia lasów,
c.    cechuje drewno pozyskane w lasach nadzorowanych i wystawia właścicielom świadectwo legalności pozyskania drewna,
d.    opiniuje wnioski właścicieli lasów o wydanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z UPUL lub decyzją,
e.    dokonuje lustracji drzewostanów oraz ocenia stan zdrowotny i sanitarny lasu,
f.    ocenia prowadzenie gospodarki leśnej przez właścicieli,
g.    uczestniczy w sporządzaniu uproszczonych planów urządzenia lasów, opiniując ich projekty,
h.    pełni funkcję doradczą.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Zapraszamy na Spotkanie społeczne - 15 września 2022 roku o godzinie 10:00

Zapraszamy na Spotkanie społeczne - 15 września 2022 roku o godzinie 10:00

Zapraszamy zainteresowane osoby z terenu Nadleśnictwa Oleśnica Śląska na spotkanie „Wytyczne do zagospodarowania lasów o zwiększonej funkcji społecznej na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych”.