Asset Publisher Asset Publisher

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska świeże z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 59 lat, a przeciętna zasobność wynosi 245 m sześc./ha.

Udział siedlisk leśnych
36,60% - las mieszany świeży
35,57% - bór mieszany świeży
8,48% - las mieszany wilgotny
7,72% - las wilgotny
4,83% - las świeży
3,18% - bór mieszany wilgotny
1,95% - bór świeży
0,80% - las łęgowy
0,58% - ols
0,28% - ols jesionowy
0,01% - bór mieszany bagienny

 drzewostan sosnowy fot. J. Liszczyk

Udział gatunków lasotwórczych
67,56% - sosna
10,96% dąb
6,21% olsza
5,74% brzoza
2,59% buk
2,18% modrzew
1,67% świerk
1,36% jesion
pozostałe do 1,0%

Udział drzewostanów w klasach wieku
Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).
15% - I klasa
24% - II klasa
24% - III klasa
14% - IV klasa
10% - V klasa
4% - VI klasa
2% - VII klasa
1% - VIII klasa
3% - KO – klasa odnowienia
3% - KDO – klasa do odnowienia

KDO obr. Grochowo fot. J. Liszczyk


Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Uroczystości w Nadleśnictwie Oleśnica Śląska

Uroczystości w Nadleśnictwie Oleśnica Śląska

Uroczyste pożegnanie pracowników Nadleśnictwa Oleśnica Śląska odchodzących na zasłużoną emeryturę.

28 lipca br. w sali konferencyjnej nadleśnictwa odbyło się tradycyjne pożegnanie pracowników przechodzących na emeryturę. Szczęśliwymi emerytami zostali:

  • wieloletni Zastępca Nadleśniczego Pan Henryk Bössler, który związany jest z naszym nadleśnictwem od 1986r. Pracę rozpoczynał jako drwal leśny, podleśniczy, leśniczy oraz St. Specjalista ds. Użytkowania Lasu. Od 1 września 2010 r. był Zastępcą Nadleśniczego ds. użytkowania lasu.

  • Leśniczy Leśnictwa Zbytowa Pan Czesław Wiśniewski, który był leśniczym w „swoim leśnictwie” od 1 czerwca 1993r.

Serdecznie dziękujemy za wieloletnią  pracę, za ogromne zaangażowanie i profesjonalizm. Dzięki swej pracowitości i skromności byliście i będziecie dla pozostałych pracowników naszego nadleśnictwa wzorem do naśladowania. Niech w tej dalszej „życiowej podróży” towarzyszą Wam słowa, mówiące o tym, że  „najpiękniejsze jest to, co przed nami”.

A że przyroda nie lubi pustki, Nadleśniczy Nadleśnictwa Oleśnica Śląska Pan Paweł Górski, powołał na stanowisko Zastępcy Nadleśniczego ds. Użytkowania Lasu Pana Piotra Gorzelaka, który pracuje w Nadleśnictwie Oleśnica Śląska od 1997r. kolejno jako podleśniczy, leśniczy oraz St. Specjalista ds. Hodowli i Ochrony Lasu.

Na stanowisko Leśniczego Leśnictwa Zbytowa, powołano dotychczasowego podleśniczego tego leśnictwa Pana Tomasza Kalińskiego, który pracuje w naszym nadleśnictwie od 1990r. i w leśnictwie Zbytowa przepracował 32 lata.  

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia!

Darz Bór - Koleżanki i Koledzy z Nadleśnictwa Oleśnica Śląska.