Asset Publisher Asset Publisher

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska świeże z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 59 lat, a przeciętna zasobność wynosi 245 m sześc./ha.

Udział siedlisk leśnych
36,60% - las mieszany świeży
35,57% - bór mieszany świeży
8,48% - las mieszany wilgotny
7,72% - las wilgotny
4,83% - las świeży
3,18% - bór mieszany wilgotny
1,95% - bór świeży
0,80% - las łęgowy
0,58% - ols
0,28% - ols jesionowy
0,01% - bór mieszany bagienny

 drzewostan sosnowy fot. J. Liszczyk

Udział gatunków lasotwórczych
67,56% - sosna
10,96% dąb
6,21% olsza
5,74% brzoza
2,59% buk
2,18% modrzew
1,67% świerk
1,36% jesion
pozostałe do 1,0%

Udział drzewostanów w klasach wieku
Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).
15% - I klasa
24% - II klasa
24% - III klasa
14% - IV klasa
10% - V klasa
4% - VI klasa
2% - VII klasa
1% - VIII klasa
3% - KO – klasa odnowienia
3% - KDO – klasa do odnowienia

KDO obr. Grochowo fot. J. Liszczyk


Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Oferty pracy

Oferty pracy

NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA OLEŚNICA ŚLĄSKA OGŁASZA NABÓR ZEWNĘTRZNY na stanowisko księgowa(y) w zakresie sprzedaży drewna

Dokumentacja oraz więcej informacji: http://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-olesnica-slaska/ksiegoway-w-zakresie-sprzedazy-drewna

 

NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA OLEŚNICA ŚLĄSKA OGŁASZA NABÓR ZEWNĘTRZNY na stanowisko księgowa(y)

Dokumentacja oraz więcej informacji:http://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-olesnica-slaska/ksiegowa

 

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia: 22.11.2021 r., do godz. 15:00

Do udzielania informacji w sprawie naboru upoważniona jest Pani Agnieszka Murawska – Specjalista ds. pracowniczych tel. 570 038 107