Asset Publisher Asset Publisher

Rezerwat przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Rezerwat „Torfowisko koło Grabowna"
Rok utworzenia: 11.08.1980
Powierzchnia: 4,22 ha
Leśnictwo: Twardogóra

Nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Konserwator Przyrody we Wrocławiu. Wokół rezerwatu nie ustanowiono otuliny, nie zatwierdzono również planu ochrony.

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie torfowiska o interesującej roślinności i stratygrafii. Rodzaj rezerwatu ustalono jako torfowiskowy (T). Ze względu na dominujący przedmiot ochrony rezerwat zalicza się do typu: florystycznego (PFI) i podtypu: roślin zielnych i krzewinek (rzk). Ze względu na główny typ ekosystemu rezerwat zalicza się do typu torfowiskowego (bagiennego) (ET) i podtypu torfowisk przejściowych (tp).

Na skutek postępującej przez lata naturalnej sukcesji charakterystyczna dla rezerwatu światłolubna flora torfowiskowa zaczęła zanikać. Jednoczesne zubożenie tego obiektu w wodę dodatkowo wpłynęło negatywnie na florę rezerwatu. W związku z powyższym, ze względu na zachodzące w rezerwacie niekorzystne zmiany w ekosystemach torfowiskowych, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu ustanowił zarządzeniem nr 25 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 28 października 2011 r w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu „Torfowisko koło Grabowna" zadania ochronne na okres 5 lat.

fot. M. Zieliński

Zadania ochronne obejmują:

  • identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków;
  • opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań.

Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

LEŚNICY URATOWALI MŁODEGO MYSZOŁOWA

LEŚNICY URATOWALI MŁODEGO MYSZOŁOWA

Wczoraj w godzinach popołudniowych podczas pracy Leśniczy Paweł Furgał oraz Podleśniczy Tobiasz Ostój URATOWALI MYSZOŁOWA ‼️

Sytuacja miała miejsce na terenie leśnictwa Strzelce został znaleziony młody ptak myszołowa. Ptak ten nie potrafił wzbić się w powietrze. Wraz z leśniczym Pawłem Furgałem podjęliśmy decyzje o przetransportowaniu go do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Złotówku.

Tam myszołowem zaopiekowali się pracownicy. Został nakarmiony i umieszczony w wolierze. Gdyby był zostawiony bez pomocy na pewno by nie przeżył - wyjaśnia podleśniczy Tobiasz Ostój, Nadleśnictwo Oleśnica Śląska.

LEŚNICY 👏 barwo za tak szybką reakcję, poświęcenie oraz zaangażowanie 🙂 DZIĘKUJEMY