Asset Publisher Asset Publisher

Park krajobrazowy

Parki krajobrazowe tworzy się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych. Mamy ich w Polsce 125. Zajmują 2,5 mln ha, z czego blisko 1,3 mln ha to lasy.

Park Krajobrazowy "Dolina Baryczy"
Rok utworzenia: 03.06.1996
Powierzchnia: 1101,12 ha (w granicach Nadleśnictwa Oleśnica Śląska)
Leśnictwo: Drożęcin, Goszcz

Organem zarządzającym jest Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych oddział Wrocław. Wokół parku nie utworzono otuliny. Na dzień 01.01.2013 r. nie opracowano planu ochrony dla Parku.

Celem powołania Parku było zachowanie doliny rzeki Baryczy wraz z łąkami, starorzeczami i terenami podmokłymi oraz zachowanie stawów i innych zbiorników wodnych, będących siedliskami chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Powierzchnia parku wynosi 87040 ha, z czego większość znajduje się w województwie dolnośląskim, w obrębie gmin: Cieszków, Krośnice, Milicz, Prusice, Twardogóra, Trzebnica i Żmigród. Na terenie województwa wielkopolskiego leży 17 000 ha w gminach: Odolanów, Przygodzice i Sośnie. Na gruntach w zarządzie nadleśnictwa Oleśnica Śląska znajduje się 1101,12 ha.

Większa część Parku położona jest we wschodniej części Obniżenia Milicko-Głogowskiego, w środkowym biegu rzeki Baryczy. W granicach Parku znalazły się także najcenniejsze obszary Kotliny Milicko-Odolanowskiej oraz Żmigrodzkiej, zwane potocznie doliną Baryczy. Lasy zajmują około 40% powierzchni i reprezentują większość zbiorowisk leśnych (od borów chrobotkowych, poprzez buczyny niżowe i grądy, po łęgi). Do szczególnie cennych gatunków stwierdzonych na terenie parku są stanowiska salwinii pływającej Salvinia natans, kukułki krwistej Dactylorhiza incarnata, nasięźrzała pospolitego Ophioglossum vulgatum i grzybieńczyka wodnego Nymphoides peltata. Faunę reprezentuje szereg gatunków owadów, ryb, płazów i gadów, ptaków i ssaków, z czego ptaki są największym bogactwem Parku (źródło: serwis Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych).


Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Pilny Komunikat

Pilny Komunikat

Szanowni Państwo!


W związku z decyzjami organów państwa i zaleceniami służb sanitarnych odnośnie epidemii koronawirusa (SARS-CoV-2) odwołujemy zajęcia edukacyjne, spotkania, szkolenia, narady oraz zwracamy się z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w Nadleśnictwie Oleśnica Śląska.
Część pracowników przechodzi na tryb pracy zdalnej, prosimy więc o załatwianie spraw mailowo (olesnica@wroclaw.lasy.gov.pl) lub telefonicznie (71 314 00 01).
Adresy mailowe oraz telefony kontaktowe do pracowników znajdują się na stronie internetowej Nadleśnictwa Oleśnica Śląska. Linki do kontaktów pracowników biura:
https://olesnica.wroclaw.lasy.gov.pl/nadlesnictwo 

W przypadku sprawy wymagającej osobistego pojawienia się w biurze nadleśnictwa, należy bezwzględnie umówić uprzednio wizytę, przedstawiając temat sprawy, a po przyjeździe do nadleśnictwa, prosimy o skorzystanie z zewnętrznego dzwonka przy drzwiach w celu poinformowania o swojej obecności - budynek biurowca będzie zamknięty, pomimo obecności dyżurującego pracownika.
Zalecenie obowiązuje do odwołania.

Jednocześnie informujemy, że od 16.03.2020 r. do 27.03.2020 r. sprzedaż detaliczna drewna w leśnictwach będzie się odbywać tylko po wcześniejszym umówieniu terminu z leśniczym. Powyższy termin może ulec przedłużeniu.
Bardzo prosimy o wyrozumiałość oraz stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia, co pozwoli prowadzić skuteczną profilaktykę ochronną przeciw potencjalnym zagrożeniom zachorowania na koronawirusa.


Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.