Asset Publisher Asset Publisher

Ćwiczenia p. poż.

 

W dniu 26-04-2014 roku na terenie Nadleśnictwa Oleśnica Śl. zostały przeprowadzone ćwiczenia taktyczno – bojowe przez Komendę Powiatową PSP w Oleśnicy pod kryptonimem „Las 2014".  W ćwiczeniach udział wzięły: 4 zastępy PSP z Oleśnicy, 1 zastęp PSP z Milicza z urządzeniem FIRE-FOX do podawania wody na duże odległości, 21 zastępów OSP z terenu Powiatu Oleśnickiego oraz samochód patrolowy Nadleśnictwa Oleśnica Śl. i ciągnik do oborywania pożarzyska, oraz samolot gaśniczy Dromader z bazy z Lubinia.

Celem ćwiczeń było doskonalenie metod gaszenia pożaru lasu w trudnych warunkach terenowych z podawaniem środka gaśniczego na duże odległości oraz współdziałanie służb do powiadamiania jednostek przy gaszeniu dużych pożarów lasu pomiędzy jednostkami PSP a Nadleśnictwem Oleśnica.  W ćwiczeniach wzięło udział 118 strażaków oraz 12 osób z Nadleśnictwa Oleśnica Śl.


Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Oferty pracy

Oferty pracy

NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA OLEŚNICA ŚLĄSKA OGŁASZA NABÓR ZEWNĘTRZNY na stanowisko księgowa(y) w zakresie sprzedaży drewna

Dokumentacja oraz więcej informacji: http://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-olesnica-slaska/ksiegoway-w-zakresie-sprzedazy-drewna

 

NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA OLEŚNICA ŚLĄSKA OGŁASZA NABÓR ZEWNĘTRZNY na stanowisko księgowa(y)

Dokumentacja oraz więcej informacji:http://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-olesnica-slaska/ksiegowa

 

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia: 22.11.2021 r., do godz. 15:00

Do udzielania informacji w sprawie naboru upoważniona jest Pani Agnieszka Murawska – Specjalista ds. pracowniczych tel. 570 038 107