Wydawca treści Wydawca treści

Ćwiczenia p. poż.

 

W dniu 26-04-2014 roku na terenie Nadleśnictwa Oleśnica Śl. zostały przeprowadzone ćwiczenia taktyczno – bojowe przez Komendę Powiatową PSP w Oleśnicy pod kryptonimem „Las 2014".  W ćwiczeniach udział wzięły: 4 zastępy PSP z Oleśnicy, 1 zastęp PSP z Milicza z urządzeniem FIRE-FOX do podawania wody na duże odległości, 21 zastępów OSP z terenu Powiatu Oleśnickiego oraz samochód patrolowy Nadleśnictwa Oleśnica Śl. i ciągnik do oborywania pożarzyska, oraz samolot gaśniczy Dromader z bazy z Lubinia.

Celem ćwiczeń było doskonalenie metod gaszenia pożaru lasu w trudnych warunkach terenowych z podawaniem środka gaśniczego na duże odległości oraz współdziałanie służb do powiadamiania jednostek przy gaszeniu dużych pożarów lasu pomiędzy jednostkami PSP a Nadleśnictwem Oleśnica.  W ćwiczeniach wzięło udział 118 strażaków oraz 12 osób z Nadleśnictwa Oleśnica Śl.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Funkcjonowanie biura nadleśnictwa w związku z covid-19.

Funkcjonowanie biura nadleśnictwa w związku z covid-19.

Komunikat! Mając na względzie pandemię koronawirusa oraz wzrastające zagrożenie wzajemnym zakażaniem się. Prosimy aby wizyty w biurze Nadleśnictwa ograniczyć do kontaktów telefonicznych oraz e-mail.

tel. 530 707 098
e-mail: olesnica@wroclaw.lasy.gov.pl
 
Dziękujemy za zrozumienie!
 
Zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej wobec zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 Nadleśnictwo informuje, że na stronach Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego znajdują się poradniki i zalecenia odnośnie zachowania w tej szczególnej sytuacji (https://www.gov.pl/web/koronawirus)