Powrót

Monitoring Lasów HCVF

Monitoring Lasów HCVF

Monitoring lasów HCVF – rok 2021

Nadleśnictwo Oleśnica Śląska informuje, że w trakcie monitoringu lasów o szczególnych  walorach przyrodniczych HCVF (High Conservation Value Forests), wyznaczanych wg standardów FSC,  prowadzonego w 2021 roku przez terenową służbę leśną, pomimo występujących okresowo szkód abiotycznych i biotycznych, nie zostały stwierdzone przypadki pogorszenia się stanu lasu na wytypowanych powierzchniach.

 

Monitoring obszarów leśnych o szczególnych walorach przyrodniczych – rok 2021

 

Kategoria

 HCVF - symbol

Nazwa kategorii

Powierzchnia

(ha)

Rodzaj działań gospodarczych

Powierzchnia działań gospodarczych (ha)

Rodzaj czynnika sprawczego (biotyczne, abiotyczne)

Powierzchnia pod działaniem czynnika

Stan obiektów

 

Obszary chronione

 

1.1.1

Rezerwaty przyrody

4,22

Brak

0,00

Brak

0,00

Bez zmian dla obiektu ochrony

1.1.2

Parki krajobrazowe

1029,20

PIEL

103,47

Brak

0,00

Bez zmian dla obiektu ochrony

CW

6,99

Brak

0,00

CP

18,16

Brak

0,00

TW

20,74

Brak

0,00

TP

35,61

Brak

0,00

Rb.III

15,57

Brak

0,00

PTW

33,33

Wiatr

33,33

PTP

94,94

Wiatr

94,94

PR

41,96

Wiatr

41,96

 

Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

 

1.2

Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

1304,66

PIEL

82,45

Brak

0,00

Bez zmian dla obiektu ochrony

CP

32,57

Brak

0,00

TW

9,11

Brak

0,00

TP

53,58

Brak

0,00

Rb. III

7,43

Brak

0,00

PTW

4,12

Owady

4,12

8,12

Wiatr

8,12

 

PTP

 

7,72

Owady

7,72

2,80

Jemioła

2,80

67,56

Wiatr

67,56

PR

122,92

Wiatr

122,92

 

Tereny leśne, posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie krajobrazowe

 

2.1

Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie

17620,70

PIEL

339,71

Brak

0,00

 

 

 

 

 

 

Bez zmian dla obiektu ochrony

CW

114,52

Brak

0,00

CP

94,04

Brak

0,00

TW

153,35

Brak

0,00

TP

309,64

Brak

0,00

Rb. I

16,62

Brak

0,00

Rb. II

10,05

Brak

0,00

Rb. III

68,94

Brak

0,00

Rb. IV

8,09

Brak

0,00

 

PTW

 

 

36,02

Susza

36,02

7,48

Jemioła

7,48

29,96

Owady

29,96

149,66

Wiatr

149,66

 

PTP

 

344,81

Susza

344,81

10,28

Owady

10,28

159,60

Jemioła

159,60

392,74

Wiatr

392,74

 

PR

 

150,42

Susza

150,42

226,07

Wiatr

226,07

92,19

Jemioła

92,19

 

Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy

 

3.1

Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące

2,20

Brak

0,00

Brak

0,00

Bez zmian dla obiektu ochrony

3.2

Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy

1236,17

PIEL

43,73

Brak

0,00

Bez zmian dla obiektu ochrony

CW

27,33

Brak

0,00

CP

28,38

Brak

0,00

TW

2,13

Brak

0,00

TP

19,17

Brak

0,00

Rb. II

5,07

Brak

0,00

Rb. IV

8,09

Brak

0,00

PTW

2,23

Wiatr

2,23

1,82

Susza

1,82

PTP

14,06

Susza

14,06

45,34

Wiatr

45,34

6,79

Owady

6,79

 

PR

 

0,53

Jemioła

0,53

10,71

Owady

10,71

50,00

Wiatr

50,00

38,04

Susza

38,04

 

Lasy spełniające funkcje w sytuacjach krytycznych

 

4.1

Lasy wodochronne

2548,84

PIEL

129,22

      Brak

0,00

Bez zmian dla obiektu ochrony

CW

6,99

      Brak

0,00

CP

21,16

      Brak

0,00

TW

28,60

      Brak

0,00

TP

63,41

      Brak

0,00

Rb. II

5,66

      Brak

0,00

Rb. III

7,23

      Brak

0,00

Rb. IV

8,09

      Brak

0,00

PTW

0,83

Susza

0,83

31,70

Wiatr

31,70

 

PTP

 

1,60

Owady

1,60

29,05

Jemioła

29,05

27,95

Susza

27,95

119,50

Wiatr

119,50

 

PR

 

20,85

Susza

20,85

11,79

Jemioła

11,79

76,44

Wiatr

76,44

 

Lasy o szczególnym znaczeniu dla tradycyjnej tożsamości kulturowej

 

6.1

Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

352,33

PIEL

15,39

Brak

0,00

 

 

 

Bez zmian dla obiektu ochrony

TW

1,79

Brak

0,00

TP

5,95

Brak

0,00

PTP

7,64

Jemioła

7,64

2,59

Owady

2,59

18,64

Susza

18,64

27,78

Wiatr

27,78

PR

19,54

Wiatr

19,54

 

Nadleśnictwo Oleśnica Śląska  w związku z upublicznieniem powyższych dokumentów prowadzi ciągłe konsultacje społeczne i informuje, że ewentualne uwagi odnośnie powołanych "Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF" należy kierować na adres Nadleśnictwa lub RDLP  we Wrocławiu lub e-mailowo na adres: olesnica@wroclaw.lasy.gov.pl.